| |

 

 

Velkommen

 

Hjertelig velkommen på Friplejehjem Munke Mose. Vi håber, at vi kan give dig en tryg og god oplevelse.

 

Hjælp til pleje, omsorg og aktiviteter aftales den første tid efter indflytningen med den daglige hjælper og terapeut.

 

Al forplejning ydes fra vort køkken, vor køkkenleder tager en kontakt til dig ret efter indflytningen for at aftale din forplejning. Du er altid velkommen til at tage en kontakt til køkkenpersonalet ved behov.

 

Der kan altid rettes henvendelse til personalet samt forstander ved behov.

Velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende.

  

 

 

4. september 2020

Meddelese fra ledelsen

 

Præcisering af retningslinjer

 

Kære alle besøgende på Munke Mose Plejecenter

 

Da smittetallet desværre er stigende i Odense lige nu, opdateres retningslinjer for besøg på plejecenteret.

Vi opfordrer venligst til at besøgende overholder vores retningslinjer.

 

- I er fortsat meget velkommen til besøg på plejecentret, men vi opfordrer til at det kun er en lille kreds af personer der besøger vores beboer.

- Besøget foregår i beboers lejlighed eller udendørs, vi opfordrer til at man går direkte til beboers lejlighed og opholder sig så lidt som muligt på fællesarealer.

 

Hygiejne:

Kun personer, der er uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, og som har været uden symptomer i 48 timer før besøget kan komme på besøg. Symptomerne kan eks være én eller flere af følgende: ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskel-smerter, tør hoste, feber, hovedpine, kvalme, diarré og lignende symptomer. 

 

Vi anbefaler fortsat at I holder 2 meters afstand

 

God håndhygiejne - er den bedste forebyggelse af smitte. Host/nys i ærmet, 

 

Ved alle besøg startes og sluttes der med at bruge håndsprit. Undgå at berøre kontaktflader.

I bedes fortsat registrere jer ved indgangen inden besøg.

 

Hvis I har været ude at rejse, vil vi afslutningsvis minde jer om at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til karantæne, inden I aflægger besøg på plejecenteret.

 

Vi ses – sammen på afstand – hold afstand og smit kun med godt humør!

 

_____________________________

 

6. august 2020

Information til pårørende og gæster

 

Endnu ingen bespisning af pårørnde i cafeteriet

 

 

Det er altid hyggeligt at samles omkring et måltid – også for jer pårørende, men…

… de retningslinjer fra Odense Kommune, vi er underlagt og følger, tillader ikke at pårørende kan spise med, drikke kaffe eller i det hele taget opholde sig i cafeteriet.

Dog skal I være velkommen til selv at medbringe mad og nyde den i lejlighederne.

Vi henstiller fortsat til at pårørende opholder sig så kort tid som muligt på plejehjemmets fællesarealer og følger retningslinjerne ved besøg.

 

På forhånd tak for jeres forståelse og samarbejdsvilje i disse corona-tider.

 

________________________

 

1. juli 2020

Informationsbrev fra Odense Kommune 

 

Information fra Odense Kommune om ophævelse restriktioner ved besøg på plejehjem

 

Brevet kan downloades her...

 

________________________

 

30. juni 2020

Faktaark fra Sundheds- og Ældreministeriet

 

Nye lempelser for besøg pa° blandt andet plejehjem og sygehuse 

 

Der vil kunne aflægges besøg sa°vel ude som inde, sa° længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud pa°byde kommunalbestyrelser eller regionsra°d midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, na°r det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, baseret pa°: 

 

1) Konkret mistanke om smitte, eller konkret mistanke om øget risiko for smitte pa° en konkret institution hos beboerne, patienter eller ansatte, og/eller 

 

2) Oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune 

 

Forbud eller restriktioner kan rettes mod konkrete plejehjem, sygehus mv., lokalt, regionalt eller nationalt, og kan omfatte ba°de indendørs arealer og udearealer. 

 

Handlepligt

 

I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at udstede pa°bud til kommunalbestyrelsen eller regionsra°det (i den region, hvor kommunen er beliggende) om at lave besøgsrestriktioner pa° fx et plejehjem eller sygehus, flere plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen eller alle plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen. 

 

Vurderingen af om der er grundlag for at udstede pa°bud om besøgsrestriktioner foretages løbende pa° baggrund af bl.a. det samlede smittetal for kommunen samt oplysninger om, hvor smitten optræder lokalt. Der skal i vurderingen tages højde for særlige forhold, som fx kommuner med lavt indbyggertal. Der skal desuden tages stilling til, hvor lang tid et pa°bud skal gælde. 

 

Der vil være mulighed for at fastlægge individuelle restriktioner, herunder at antallet af besøgende begrænses, eller at der lukkes af for alle besøg – ba°de pa° ude- og indendørsarealer. 

 

Ra°dgivningspligt

 

Hvor en kommune har 10-20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge skal Styrelsen for Patientsikkerhed tage kontakt til kommunen eller den region, hvori kommunen er beliggende, og foretage en konkret ra°dgivning om iværksættelses af initiativer med henblik pa° at inddæmme og minimere smittespredning pa° de lokale plejehjem, sygehus mv. 

Ledelsesopgaven

Ledelsen af plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker skal sikre, at besøg pa° sa°vel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres pa° en forsvarlig ma°de. 

 

Altid muligt med besøg i kritiske situationer og besøg fra fx ægtefæller 

 

Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod e´n eller flere konkrete institutioner vil det fortsat være muligt at fa° besøg i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere/ patienter at fa° besøg fra den nærmeste pa°rørende. 

 

Ny bekendtgørelse 

Den bekendtgørelse offentliggøres den 30. juni 2020 og træder i kraft den 2. juli 2020. 

 

 

  

 

Kære alle interesserede.

 

Friplejehjem Munke Mose flyttede tilbage på sin oprindelige adresse på Munke Mose Allé februar 2019.

 

Det er nu muligt at blive skrevet op til en bolig på Friplejehjem Munke Mose. Betingelsen for at blive skrevet op er, at du er visiteret til plejebolig i din hjemkommune.

 

Har du spørgsmål eller interesseret i at blive skrevet op til bolig på Plejecentret Munke Mose, er du velkommen til at kontakte konstitueret forstander Mette Larsen på telefon  63 12 47 45.

 

 

 

AKTUELLE INFORMATIONER M.M. 

Se ovenstående beskeder ang. coronasituationen.

 

AKTUELT BLAD

Aktivitetsbladet AVISEN for april til juni 2020 kan downloades her...

Aktivitetsbladet AVISEN for juli og august 2020 kan downloades her... 

 

AKTUELLE REFERATER

Referat fra beboerrådsmødet 28. januar 2020 kan downloades her...

 

AKTUELLE TILSYNSRAPPORTER

Afgørelse efter besøg af Styrelsen af Patiensikkerhed 2. juli 2020 kan downloades her... 

Resumé fra Styrelsen for Patientsikkerhed 25. august 2020 kan downloades her... 

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport juni 2019 kan downloades her...

Odense Kommunes tilsynsrapport januar 2020 kan downloades her...

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn januar 2018 kan downloades her...