| |

 

 

Velkommen

 

Hjertelig velkommen på Friplejehjem Munke Mose. Vi håber, at vi kan give dig en tryg og god oplevelse.

 

Hjælp til pleje, omsorg og aktiviteter aftales den første tid efter indflytningen med den daglige hjælper og terapeut.

 

Al forplejning ydes fra vort køkken, vor køkkenleder tager en kontakt til dig ret efter indflytningen for at aftale din forplejning. Du er altid velkommen til at tage en kontakt til køkkenpersonalet ved behov.

 

Der kan altid rettes henvendelse til personalet samt forstander ved behov.

Velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende.

  

 

 

Nye retningslinjer 20. maj 2020.

LANGSOM GENÅBNING & NYE RETNINGSLINJER FOR HUSET

 

Det er KUN muligt at aflægge udendørs besøg og det er KUN i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00 alle ugedage. Der må gerne overdrages ting, drikkelse og fødevare til beboerne, såfremt der tages afstand på 2 meter, at beboeren selv kan tage det til sig eller så personalet på et senere tidspunkt kan tage det indendørs.

 

Pårørende kan besøge stueetagens beboere uden forudgående aftale. Besøget foregår udendørs. Beboeren må gerne sidde i gårdhaven sammen med besøgende. Hold 2 meters afstand og ingen fysisk kontakt. Og ABSOLUT INGEN adgang til lejlighederne. Afspærringsbåndene ind til beboernes haver er taget ned. I må gerne benytte dem. Overhold retningslinjerne – Jeg håber i alle vil tænke over at det er en svær opgave for personalet at være kontrollant ved de besøg. Hav venligst tålmodighed, når I kommer og ønsker hjælp fra personalet. Det ikke altid er nemt ”at smide, det man har i hænderne”.

 

Besøg til 1. sals beboere foregår fortsat på terrassen – nu ved to stationer af en halv times varighed. Det er på 1. sal over caféen. Tider bedes I selv booke i hovedindgangen, hvor der ligger et skema til dette formål. Har du ikke selv mulighed for at møde op i hovedindgangen, kan der bookes på tlf. 63 12 47 40 eller på terapeut@friplejehjemmunkemose.dk – på hverdage kl. 9.30-15.30. Beboere der selv kan gå i haven må gerne modtage besøg der også uden tidsbestilling bare der overholdes 2 m. afstand.

 

Det er de bedste mulige foranstaltninger vi kan tilbyde. Personalet har deres primære opgave at sørge for beboernes. Vores retningslinjer er ikke lavet for, at genere hverken beboere eller pårørende. Men udelukkende for fortsat overholde gældende lovgivning og for at beskytte beboerne for smitte af Covid-19.

 

Beboere, der har været på hospital kommer ikke længere automatisk i isolation i 14 dage. Nu er det kun de, som er smittede Covid-19.

 

Med venlig hilsen

Anette Nørgaard Christensen, forstander

 

 

 

Medeelse 14. maj 2020.

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN 

 

Orienteringen, der er omdelt til beboere samt personale fra formand og forstander, kan downloades her...

 

 

Meddelse 12. maj 2020.

 

SUNDHEDSSTYRELSENS & ODENSE KOMMUNES RETNINGSLINJER FOR UDENDØRSBESØG

 

Odense Kommunes retningslinjer om smitteforbyggelse ved besøg på plejecentre kan downloades her... 

Brev til pårørende fra Odense Kommune kan downloades her... 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til pårørende ang. besøg. Den kan downloades her...

 

 

Meddelse 10. maj 2020.

ANG. ALLE BESØG

 

Vi gør, hvad vi kan for at sikre så optimale besøgsvilkår - men at vi også stadig har behov for at de besøgende/pårørende overholder de 2 meters afstand, som er meldt ud - da det er en urimelig opgave personalet skal varetage/ kontrollere.

 

Vi ønsker alle en rigtig hyggelig mors dag. 

 

 

 

Orientering til alle pårørende                                                                   D. 13/3-2020

 

Corona fylder alle nyhedsmedier og fylder også på Munke mose friplejehjem. Vi tager alle de forhold vi kan for at begrænse spredning af virus. Det vil sige at vi bl.a har taget følgende initiativer:

 

- Mere rengøring i områder hvor flere mennesker færdes. Men også anden rengøring, rengøring af kontaktflader, fx dørhåndtag og gelænder, er vigtigere end at støvsuge den sidste nullermand op. ? Bedre hygiejne, herunder selvfølgelig håndhygiejne blandt borger og ansatte. ?

 

- Adgangsbegrænsning på vores matrikler, for de som har været i risikoområder for nylig, dette er slået op ved indgangsdørene. ? Aflysning og udsættelse af møder osv. ?

 

- Skulle I have noget, som I ønsker beboerne skal have f.eks. rent vasketøj eller andet, fungerer vores indgangsparti som sluse. Her vil der være låst op i dagtimerne. Læg til i indgangspartiet og læg en seddel ved med beboernes fulde navn og lejlighedsnummer. Så sørger vi for at få det bragt til rette vedkommende. Det vil også være her at vasketøj, der skal vaske af pårørende, hvor beboere IKKE er tilmeldt husets vaskeordning, skal afhentes efter aftale.

 

Vi henstiller til forståelse for situationen og at I respekterer de foranstaltninger, vi er nødsaget til at til stille i denne periode.

 

 ...  Vi lover at passe rigtig godt på beboerne.

I det hele taget følger vi regeringens udmeldinger nøje. 

 

Giver dette anledning til spørgsmål, så skrive eller ringe til undertegnede.

 

 

Anette Nørgaard Christensen - forstander@friplejehjemmunkemose.dk

Forstander Friplejehjem Munke mose.

Tlf. 26122017

 

 

Kære alle interesserede.

 

Friplejehjem Munke Mose flyttede tilbage på sin oprindelige adresse på Munke Mose Allé februar 2019.

 

Det er nu muligt at blive skrevet op til en bolig på Friplejehjem Munke Mose. Betingelsen for at blive skrevet op er, at du er visiteret til plejebolig i din hjemkommune.

 

Har du spørgsmål eller interesseret i at blive skrevet op til bolig på Plejecentret Munke Mose, er du velkommen til at kontakte forstander Anette Nørgaard Christensen på telefon  63 12 47 45.

 

 

 

AKTUELLE INFORMATIONER M.M. 

Informationsbrev om parkeringsforhold fra 7. jan. 2019, Odense Kommune - kan downloades her... 

Invitation med Tine Lindhardt 14. maj 2020 kan downloades her...

 

AKTUELT BLAD

Aktivitetsbladet AVISEN for april til juni 2020 kan downloades her...

 

AKTUELLE REFERATER

Referat fra beboerrådsmødet 28. januar 2020 kan downloades her...

 

AKTUELLE TILSYNSRAPPORTER

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport juni 2019 kan downloades her...

Odense Kommunes tilsynsrapport januar 2020 kan downloades her...

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn januar 2018 kan downloades her...